0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Leśnictwa » Środki budżetu Powiatu na ochronę środowiska


 

Środki budżetu Powiatu na ochronę środowiska

 

Środki przeznacza się na:

1)       edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

2)       wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

3)       wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

3a)  wspomaganie sysytemówgromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,

4)       realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

5)       przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urzadzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

6)      przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona ziemi,

7)       przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

7a)  przedsięwzięcia związane z ochrona wód,

8)       profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

9)       wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

9a) wspieranie działaności zwiazanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,

10)   wspieranie ekologicznych form transportu,

11)   działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonymi na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

12)   prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występuja te ruchy,

13)   inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

 

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Skonieczka dnia 26 listopad 2013 godz. 12:57
Liczba odsłon:
  8969 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:31  (średnio 2.22 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl