0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Leśnictwa » Gospodarka leśna


Gospodarka leśna Leśnictwo: 1. Dział - Nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Obejmuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach) - dokonywane jest sprawdzanie stanu gruntów leśnych, udzielany jest instruktaż dla właścicieli gruntów dotyczący potrzebnych do wykonania czynności gospodarczych, wydawane są decyzje w sprawie przeprowadzenia koniecznych zabiegów. Właściciel gruntu leśnego, który chce dokonać na swoim gruncie tzw. ,’przecinki’ lub wyrębu składa wniosek o wyznaczenie/ocechowanie drzew (podaje się miejscowość, numer działki geodezyjnej). Na podstawie lustracji terenowej i po udzieleniu instruktażu: " wydawana jest odnośna decyzja, " drewno pozyskane podczas cięć podlega ocechowaniu (poszczególne sztuki lub stosy drzew otrzymują swoje numery), " zostaje wydane świadectwo legalności pozyskania drewna. 2. Dział - Zalesienia. Właściciel gruntów rolnych, który chciałby dokonać zalesienia części, całości swojego gospodarstwa może złożyć wniosek dotyczący realizacji zalesienia: " w przypadku chęci samego zagospodarowania przez zalesienie, gruntu nienadającego się do produkcji rolnej (dotyczy osób, którym nie przysługuje prawo do wymienionego powyżej ekwiwalentu) konieczne jest złożenie odnośnego wniosku wraz z: " kserokopią aktu własności, " wypisem z rejestru gruntów, " mapką opiniodawczą. Właściciel gruntu otrzymuje darmowy materiał sadzeniowy, wykonuje nasadzenia we własnym zakresie, zapewniony jest instruktaż dotyczący prowadzenia uprawy leśnej.

Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Jabłoński dnia 9 styczeń 2009 godz. 11:09
Liczba odsłon:
  8499 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:30  (średnio 2.16 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl