0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE » KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŁĘCZYCY » zakres działania komórek organizacyjnych » samodzielne stanowisko ds. kadrowych


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadrowych nalezy w szczególności:

  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla komórek organizacyjnych w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
  6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
  7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
  8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
  9. prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;


Informacja opublikowana przez:
  K.P.P.S.P. dnia 21 lipiec 2008 godz. 13:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  K.P.P.S.P. dnia 21 lipiec 2008 godz. 13:11
Liczba odsłon:
  6050 od 21 lipiec 2008 godz. 13:11  (średnio 2.04 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl