0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » KOMUNIKACJA » Referat Rejestracji Pojazdów


Referat Rejestracji Pojazdów  

 • prowadzenie rejestracji i ewidencji pojazdów samochodowych, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep;

 • wydawanie wtórników i wymiana dokumentów rejestracyjnych;

 • wysyłanie zawiadomień o zarejestrowaniu pojazdów do urzędów, z których ewidencji pojazdy przybyły celem uzyskania potwierdzeń danych;

 • wysyłanie potwierdzeń danych pojazdów do urzędów, z których przysłano zawiadomienia o ich zarejestrowaniu;

 • przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

 •  przyjmowanie zawiadomień o zmianach stanu faktycznego wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokonywanie odpowiednich wpisów w karcie pojazdu;

 • wyrejestrowywanie pojazdów;

 • wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów;

 • wydawanie w określonych przypadkach skierowań na dodatkowe badanie techniczne pojazdu;

 • wydawanie decyzji na nadanie i wybicie numeru nadwozia, podwozia, ramy oraz silnika bądź wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej w pojeździe;

 • prowadzenie wymaganych rejestrów (wydanych dokumentów ścisłego zarachowania, wydanych tablic rejestracyjnych, zwróconych tablic rejestracyjnych, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wydanych decyzji na nadanie i wybicie numeru bądź wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej, zawiadomień o zarejestrowaniu pojazdu, potwierdzeń danych pojazdu, korespondencji) oraz innych niezbędnych do właściwego funkcjonowania referatu;

 • udzielanie odpowiedzi urzędom i instytucjom w sprawach związanych z rejestracją pojazdów;

 • sporządzanie protokołów kasacji (anulowanych dokumentów rejestracyjnych ścisłego zarachowania, zwróconych tablic rejestracyjnych stałych, zniszczonych tablic tymczasowych, akt pojazdów ubyłych i nieaktualnych dokumentów;

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz dla potrzeb wojska;

 • sporządzanie i uaktualnianie dla urzędów gmin wykazów zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem od środków transportu;

 • obsługa przydzielonego sprzętu informatycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uaktualnianie informatycznej bazy danych w zakresie prowadzonych spraw;

 • archiwizowanie prowadzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwe zabezpieczenie przydzielonych stanowisk pracy;

 • pobieranie opłat skarbowych w znakach w sprawach objętych zakresem czynności;

 


 

Wzory dokumentów pod adresem:

http://leczyca.bip.cc/Wzory_dokumentow.html

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Mariusz Karolak dnia 18 październik 2016
Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 22 kwiecień 2004 godz. 15:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Mariusz Karolak dnia 18 październik 2016 godz. 13:00
Liczba odsłon:
  17174 od 22 kwiecień 2004 godz. 15:29  (średnio 3.33 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl