0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » FINANSE POWIATU » OPINIE RIO


OPINIE RIO


 

 1. Uchwałą nr V/42/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Łęczyckiego

 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 3. Opinia RIO z dnia 12 września 2011 w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego

 4. Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2011 rok

 5. Opinia RIO o możliwość sfinansowania deficytu na 2011 rok cz.1

 6. Opinia RIO o możliwość sfinansowania deficytu na 2011 rok cz.2

 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego

 8. Opinia RIO o możliwość sfinansowania deficytu na 2009 rok

 9. W sprawie opinii dotyczacej informacji z przebigu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za I półrocze 2010r.

 10. W sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2008 r.

 11. W sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2009 r.

 12. Uchwała Nr V/155/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2010 rok

 13. W sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego z I półrocze 2011 roku

 14. Uchwała nr V/361/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego

 15. Uchwała Nr V/39/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowści w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Łęczyckiego

 16. Uchwała nr V/228/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Powiat Łęczycki kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią

 17. Uchwała Nr V_144_2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2011 rok

 18. Uchwała Nr V/362/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2012 rok

 19. Uchwała Nr V/363/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łęczyckiego w 2012 roku

 20. Uchwała nr V/374/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego

 21. Uchwała nr V/375/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2013 rok.

 22. Uchwała Nr V/376/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinasowania deficytu budżetu Powiatu Łęczyckiego w 2013 roku

 23. Uchwała Nr V/45/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Łęczyckiego.

 24. Uchwała Nr V/282/12 z dnia 26 października 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego w I półroczu 2012 roku

 25. Uchwała Nr V/110/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie opini o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2012 rok

 26. Uchwała nr V/348/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego
 27. Uchwała nr V/349/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2014 rok
 28. Uchwała nr V/350/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łęczyckiego w 2014 roku
 29. Uchwała Nr V/262/13 z dnia 24 października 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego w I półroczu 2013 roku
 30. Uchwała Nr V/141/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie opini o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2013 rok
 31. Uchwała Nr V/264/14 z dnia 30 października 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego w I półroczu 2014 roku
 32. Uchwała nr V/351/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego
 33. Uchwała nr V/352/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2015 rok
 34. Uchwała nr V/353/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łęczyckiego w 2015 roku
 35. Uchwała nr V/12/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Łęczyckiego
 36. Uchwała Nr V/61/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie opini o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2014 rok
 37. Uchwała Nr V/98/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego w I półroczu 2015 roku
 38. Uchwała Nr V/116/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego
 39. Uchwała Nr V/117/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłużonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2016 rok
 40. Uchwała Nr V/118/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2016 rok
 41. Uchwała Nr V/5/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Łęczyckiego
 42. Uchwała Nr V/35/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego z wykonania budżetu za 2015 rok
 43. Uchwała nr V/105/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego w I półroczu 2016 roku
 44. Uchwała nr V/198/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego
 45. Uchwała nr V/199/2016 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2017 rok.
 46. Uchwała Nr V/103/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łeczyckiego z wykonania budżetu za 2016 rok
 47. Uchwała Nr V/200/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łęczyckiego w 2017 roku
 48. Uchwała Nr V/180/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego w I półroczu 2017 roku
 49. Uchwała nr V/219/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Powiat Łęczycki kredytu długoterminowego
 50. Uchwała nr V/288/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego
 51. Uchwała nr V/289/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2018 rok
 52. Uchwała Nr V/290/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łęczyckiego w 2018 roku


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Tarczyński dnia 12 grudzień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 6 kwiecień 2011 godz. 10:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Tarczyński dnia 12 grudzień 2017 godz. 13:02
Liczba odsłon:
  6655 od 6 kwiecień 2011 godz. 10:13  (średnio 2.38 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl