0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » GEODEZJA » Powiatowy Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej


Narada Koordynacyjna

Przewodniczący: Sylwester Wierzbowski
Pokój nr 5
Tel. (024) 388 72 05

 

Narada Koordynacyjna zajmuje się uzgadnianiem lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, a także podziemnych budowli, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki oraz wzajemną koordynacją projektowanych inwestycji.

Narada Koordynacyjna jest jednostką organizacyjną obejmującą zasięgiem działania teren całego powiatu.

W skład Narada Koordynacyjnej wchodzą: Przewodniczący - przedstawiciel Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, a także innych instytucji, których uczestnictwo jest wskazane dla prawidłowej pracy Narady. Uczestnictwo w pracach Narady Koordynacyjnej mogą zgłosić także inne zainteresowane jednostki z własnej inicjatywy.

WARUNKI DOKONYWANIA UZGODNIEŃ NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

-       Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Dokumentacja projektowa przedłożona do uzgodnienia powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektowania i powinna zawierać:

-   prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-   uzgodnienia branżowe z zarządcami projektowanych sieci

-   warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci,

-   2 egzemplarze projektu usytuowania sieci sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych z podkolorowanymi projektowanymi i istniejącymi siecami

-   jednoznaczną lokalizację obiektu

-   pełną informację dotyczącą inwestora i projektanta.

Projekty pozbawione któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników nie mogą być przyjęte do uzgodnienia.

Opinię z uzgodnienia projektu wydaje się w terminie 14 dni od daty złożenia zlecenia,
w uzasadnionych przypadkach (kolizje) termin ten może być przedłużony do 30 dni.

 







Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Mariusz Karolak dnia 4 marzec 2015
Informacja opublikowana przez:
  Centur dnia 18 maj 2004 godz. 14:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Mariusz Karolak dnia 4 marzec 2015 godz. 08:10
Liczba odsłon:
  12855 od 18 maj 2004 godz. 14:37  (średnio 2.75 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl