0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 KOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łęczyckiegostała
Komisja Planu, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Łęczyckiegostała
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łęczyckiegostała
Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji Rady Powiatu Łęczyckiegostała
 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl