0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE » KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŁĘCZYCY » sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w jednostce


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godzinach 1400 - 1600.

W Komandzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy funkcjonuje Sekretariat, przez który przechodzi korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej. Wpływające sprawy są kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu spraw w książce kancelaryjnej i zadekretowaniu przez Komendanta Powiatowego lub Zastępcę Komendanta Powiatowego, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują adresaci. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy.Informacja opublikowana przez:
  dnia 1 kwiecień 2005 godz. 09:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  K.P.P.S.P. dnia 21 lipiec 2008 godz. 13:30
Liczba odsłon:
  6647 od 1 kwiecień 2005 godz. 09:40  (średnio 1.95 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl