0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE » KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŁĘCZYCY » status prawny


   Status Prawny

Państwowa Straż Pożarna powołana została ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. - tekst jednolity (Dz. U. Nr 147 poz.1230 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Szczegółowe zasady organizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r.  (Dz. U. Nr 38, poz. 375 z późniejszymi zmianami).

Status prawny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa art. 8, ust. 1, pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity (Dz. U. Nr 147, poz.1230 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy jest ustalony przez Komendanta Powiatowego i zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa.

Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.

W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć:

1) gmina, powiat lub samorząd województwa,

2) organizatorzy imprez masowych.

W ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażeniu i utrzymaniu uczestniczyć mogą również osoby prawne i fizyczne.

Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy jest miasto Łęczyca oraz obszar powiatu łęczyckiego.

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mieści się w Łęczycy przy ul. Lotniczej 21 e.Informacja opublikowana przez:
  dnia 31 marzec 2005 godz. 08:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  K.P.P.S.P. dnia 21 lipiec 2008 godz. 11:26
Liczba odsłon:
  8023 od 31 marzec 2005 godz. 08:40  (średnio 2.14 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl