0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » ZESPÓŁ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w ŁĘCZYCY » Ogłoszenie o wolnym stanowisku


Dyrektor

Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty d/s księgowości

1.   Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,

b)   wykształcenie wyższe ekonomiczne

c)   pełna zdolność do czynności prawnych,

d)   nieposzlakowana opinia,

e)  niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość komputerowego systemu ewidencji płac,

b)  znajomość programu płacowego Softar,

c)  umiejętność praktycznego wykorzystania Internetu do przekazywania danych,

d)  komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań:

a)   wyliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi placówek oswiatowo-wychowawczych,

b)   terminowe sporządzanie list płac w oparciu o aktualne angaże i inne dokumenty,

c)   przekazywanie     do     ZUS      drogą     elektroniczną     sporządzonych     deklaracji rozliczeniowych płatnika,

d)  obliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,

e)   dokonywanie potrąceń należności zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

4.  Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)   życiorys (CV).

c)    dokumenty poświadczające wykształcenie,

d)   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e)  kwestionariusz osobowy ( druk można otrzymać w ZJB w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2),                                                                                  

f)     oświadczenie o niekaralności.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Jednostek Budżetowych w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 w terminie do dnia 15 czerwca 2006r. w godz. 800-15)0. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, póz. 926 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z  późn. zm.).

 

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko pracy - specjalista

w Zespole Jednostek Budżetowych w Łęczycy.

 

     Informuję, że na w/w stanowisko urzędnicze do następnego etapu rekrutacyjnego zakwalifikowały się n/w osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

  1. Królak Sabina zam. Łęczyca
  2. Kotas Aleksandra zam. Zawada

Dyrektor Zespołu Jednostek

Budżetowych w ŁęczycyInformacja opublikowana przez:
  ZJB w Łęczycy dnia 31 maj 2006 godz. 14:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  ZJB w Łęczycy dnia 7 lipiec 2006 godz. 08:42
Liczba odsłon:
  9963 od 31 maj 2006 godz. 14:17  (średnio 2.51 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl