0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Rejestry, wykazy organizacji pozarządowych mających siedziby na terenie Powiatu Łęczyckiego


Komunikat dotyczący Stowarzyszeń ujętych w ewidencji stowarzyszeń  Starosty Łęczyckiego

 

Niniejszym informuję, iż 20 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1923).

Zgodnie z § 8 w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy zmienionej.

Przepis art. 10 stanowi, że stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w  terminie  od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa stanowi również, że stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej 7 członków może przekształcić się w stowarzyszenie rejestrowe w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do KRS.

 Wojciech Zdziarski

Starosta Łęczycki

 

Fundacje

Oddziały stowarzyszeń

Stowarzyszenia Klultury Fizycznej prowadzące działalność gospodarczą

Stowarzyszenia Klultury Fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej

Stowarzyszenia rejestrowe

Stowarzyszenia zwykłe ujęte w rejestrze po 20.05.2016

Stowarzyszenia zwykłe

Uczniowskie kluby sportowe

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Tarczyński dnia 22 sierpień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Nowakowski dnia 8 marzec 2017 godz. 09:10
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Tarczyński dnia 22 sierpień 2017 godz. 14:22
Liczba odsłon:
  2302 od 8 marzec 2017 godz. 09:10  (średnio 1.87 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl