0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


PRACA - procedury,oferty pracy, wyniki naboru  » Wyniki naborów


 Informacja
o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko – Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy

Dyrektor PCUW w Łęczycy informuje, że w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 23 października 2017 r. Komisja Konkursowa nie podjęła decyzji o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko pracy w PCUW w Łęczycy.

Dyrektor PCUW w Łęczycy
Wojciech Czaplij

Łęczyca, dn. 23.10.2017


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku wstępnej selekcji dokonanej w dniu 16 października 2017 r., na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

imię i nazwisko

adres zamieszkania

 Anna Bartczak

Łubno 79

Gm. Daszyna

Łęczyca, dn. 23.10.2017


Informacja 
o wynikach naboru na stanowisko INFORMATYK

w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Tarczyński zamieszkały w Łęczycy.

Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dn. 18.09.2017


 Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko
INFORMATYK w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

Lista kandydatów na stanowisko informatyk w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

 Łęczyca, dn. 12.09.2017


Informacja 
o wynikach naboru na stanowisko PODINSPEKTOR

w Wydziale Architektury i Budownictwa

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Binkowska zamieszkała w Łęczycy.

Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dn. 30.08.2017


Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy
 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Katarzyna Binkowska - Łęczyca

  2. Anna Misztal - Kutno 

Łęczyca, dn. 24.08.2017


Informacja 
o wynikach naboru na stanowisko pracy- księgowy
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Agnieszka Nawój-Olejniczak  zamieszkała w Łęczycy .

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Pani Agnieszka Nawój-Olejniczak spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowy. W tracie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową wykazała się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do pełnienia powierzonych obowiązków na ww. stanowisku oraz  dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu.

Dyrektor PCUW w Łęczycy

Wojciech Czaplij

 

Łęczyca, dn. 07.08.2017


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko :

księgowy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy

Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku wstępnej selekcji dokonanej w dniu 31 lipca 2017 r. , na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

imię i nazwisko:
Agnieszka Nawój – Olejniczak zam. Łęczyca
Magdalena Antczak – zam. Łęczyca

Magdalena Kiełbik zam. Krzepocinek

  Dyrektor PCUW w Łęczycy
Wojciech Czaplij

 Łęczyca, dn. 01.08.2017


Informacja
o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości -płace i kadry
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy

Dyrektor PCUW w Łęczycy informuje ,że po weryfikacji złożonych ofert aplikacyjnych komisja unieważnia nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości – płace i kadry z powodu braków formalnych oraz niespełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor PCUW w Łęczycy
Wojciech Czaplij

 Łęczyca, dn. 19.07.2017


INFORMACJA
o wynikach naboru
na stanowisko pracy
referent do spraw osobowych
w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Jadwiga Kawczyńska, zamieszkała w Piątku.

Pełna treść informacji o wynikach naboru

 Łęczyca, dn. 17.07.2017


  Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
referent do spraw osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Lista kandydatów na stanowisko referent do spraw osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

 Łęczyca, dn. 10.07.2017


   INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent do spraw osobowych

w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie został wybrany żaden z kandydatów.

Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dn. 22.06.2017


 Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
referent do spraw osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Lista kandydatów na stanowisko referent do spraw osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

 Łęczyca, dn. 19.06.2017


   Informacja 
o wynikach naboru w
Starostwie Powiatowym w Łęczycy
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na stanowisko:

REFERENT
 

Pełna treść informacji o wynikach naboru

 Łęczyca, dn. 08.06.2017 r.


 LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko:

REFERENT w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy
 

Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dn. 02.06.2017r


 Informacja 
o wynikach naboru w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Stemplewie na stanowisko:

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI, KADR I ADMINISTRACJI
 

Pełna treść informacji o wynikach naboru

 

 Łęczyca, dn. 10.08.2016 r.


 Informacja 
o wynikach naboru w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Stemplewie na stanowisko:

KSIĘGOWY
 

Pełna treść informacji o wynikach naboru

 

 Łęczyca, dn. 10.08.2016 r.

 Informacja 
o wynikach naboru na stanowisko pracy specjalisty
ds. księgowości w Zespole Jednostek Budżetowych w Łęczycy

 
Dyrektor Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Kłudczyńska zamieszkała w miejscowości Gołocice.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Pani Aleksandra Kłudczyńska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości. W tracie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową wykazała się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do pełnienia powierzonych obowiązków na ww. stanowisku oraz  dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu.

 Łęczyca, dn. 22.07.2016 r.


LISTA KANDYDATÓW

spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko :

specjalista ds. księgowości w Zespole Jednostek Budżetowych w Łęczycy

Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku wstępnej selekcji dokonanej w dniu 21 lipca 2016 r. , na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

imię i nazwisko: Aleksandra Kłudczyńska; adres zamieszkania: Gołocice


 Informacja

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że na podstawie art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych z dniem 21 marca 2016r. w placówce na stanowisko pracy: referent do spraw osobowych zatrudniono Panią Agnieszkę Basińską, zamieszkałą w Łykowie, gmina Świnice Warckie.

Pełna treść informacji

 Łęczyca, dn. 21.03.2016


 INFORMACJA
o wynikach naboru
na stanowisko pracy
referent do spraw osobowych
w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Justyna Marczak, zamieszkała w Łęczycy.

Pełna treść informacji o wynikach naboru

 Łęczyca, dn. 15.01.2016


  Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent do spraw osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Lista kandydatów na stanowisko referent do spraw osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

 Łęczyca, dn. 12.01.2016


 Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy

Zarząd Powiatu Łęczyckiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Zepołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy został wybrany Pan Wojciech Czaplij, zamieszkały w Łęczycy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową w sposób rzeczowy i profesjonalny odpowiadał na zadawane pytania. Wykazał się wiedzą z zakresu funkcjonowania jednostek budżetowych, doświadczeniem zawodowym oraz przygotowaniem merytorycznym, co odpowiada postawionym wymaganiom do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy oświatowej oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników. Otrzymał łącznie największą ilość punktów kwalifikacyjnych, co jest równoznaczne z rekomendacją do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy.

 Łęczyca, dn. 29.09.2015


Informacja
o wynikach naboru na stanowisko pracy
specjalisty w dziale księgowości
w Zespole Jednostek Budżetowych w Łęczycy

Zespół Jednostek Budżetowych w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy zakwalifikowały się następujące osoby, spełniające wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu:

 

imię i nazwisko adres zamieszkania
- Zięba Kinga Łęczyca
- Kołakowska Małgorzata Łęczyca
- Prawda Agnieszka Romartów

W wyniku zakończonej procedury naboru na powyższe stanowisko została wybrana P. Zięba Kinga, zam. Łęczyca.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne podane w ogłoszeniu i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania obowiązków na stanowisku specjalisty w dziale księgowości w Zespole Jednostek Budżetowych w Łęczycy.

 Łęczyca, dn. 25.09.2015


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko DYREKTORA Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku wstępnej selekcji dokonanej w dniu 24 września 2015 r.,  na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

imię i nazwisko adres zamieszkania
- Grażyna Miller Borki
- Wojciech Czaplij Łęczyca

 Łęczyca, dn. 25.09.2015


Informacja
o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent do spraw osobowych
w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Lidia Dąbrowska, zamieszkała w miejscowości Janów, gmina Góra św. Małgorzaty

Pełna treść informacji o wynikach naboru na stanowisko referent do spraw osobowychw Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

 Łęczyca, dn. 25.08.2015


Informacja
o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego nie dokonano wyboru kandydata.

Łęczyca, dn. 05.06.2015


Informacja
o wynikach naboru
na stanowisko referenta ds. dróg i mostów
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy

Dyrektor ZDP w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Janusz Jagodziński zamieszkały w miejscowości Kotków.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Janusz Jagodziński spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta ds. dróg i mostów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową wykazał się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do pełnienia powierzonych obowiązków na ww. stanowisku oraz dobrą znajomością przedstawionych zagadnień określonych w ogłoszeniu.

 Łęczyca, dn. 30.04.2015


Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Zarząd Powiatu Łęczyckiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy została wybrana kandydatura Pana Andrzeja Pietruszki zamieszkałego w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Przedstawiona Koncepcja zarządzania i możliwości dalszego rozwoju Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy została bardzo dobrze przyjęta i wysoko oceniona. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową kandydat w sposób rzeczowy i profesjonalny odpowiadał na zadawane pytania. Wykazał się wiedzą z zakresu prawa o działalności leczniczej, doświadczeniem zawodowym oraz przygotowaniem merytorycznym, co odpowiada postawionym wymaganiom do wykonywania prac na stanowisku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

Otrzymał łącznie największą ilość głosów członków Komisji Konkursowej, co jest równoznaczne z rekomendacją do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

 Łęczyca, dn. 29.04.2015


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy
referent ds. dróg i mostów
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji dokonanej na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 

imię i nazwisko adres zamieszkania
Janusz Jagodziński Kotków 36

 Łęczyca, dn. 28.04.2015


 Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Karolak zamieszkała w miejscowości Czerników.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała akceptację do podjęcia pracy na stanowisku referent.

Łęczyca, dn. 22.11.2013


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy
MŁODSZY REFERENT
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Referat Rejestracji Pojazdów w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w Wydziale Komunikacji (17.10.2014)

Łęczyca, dn. 08.11.2013


 

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno – kadrowych
w Zarządzie  Dróg Powiatowych w  Łęczycy

            Dyrektor  ZDP  w  Łęczycy  informuje, że w  wyniku  zakończenia  procedury naboru  na  w/w  stanowisko  została  wybrana  Pani  Renata  Krupińska zamieszkała w  Jarochowie  42,  99 – 107 Daszyna.

Uzasadnienie  wyboru :
            Pani  Renata  Krupińska  spełniła wszystkie  wymagania  określone  w  ogłoszeniu  o  naborze na stanowisko referenta ds. administracyjno – kadrowych . W  trakcie  rozmowy  kwalifikacyjnej  przeprowadzonej  przez  Komisję Konkursową  wykazała  się  wiedzą : z  zakresu  pracy  administracyjno – kadrowej, wiedzą  dotyczącą  znajomości  odpowiednich  ustaw  i  regulaminów.

            Pani  Renata  Krupińska wykazała  się  także  odpowiednim  przygotowaniem merytorycznym  do pełnienia  powierzonych  obowiązków 

Przewodniczący    Komisji

Dyrektor  ZDP  w  Łęczycy

Paweł   Wołoszyn      

Łęczyca, dnia 26.09.2014r


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne na stanowisko
referent ds. administracyjno – kadrowych

         Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Łęczycy  informuje, że  w  wyniku  wstępnej selekcji  dokonanej  w  dniu 23.09.2014r.  na  w/w  stanowisko  pracy  do następnego  etapu  rekrutacji  zakwalifikowały  się  następujące  osoby  spełniające wymagania  formalne  określone  w  ogłoszeniu  o  naborze

Imię  i  nazwisko Adres  zamieszkania
Renata Krupińska Jarochów  42
99 – 107 Daszyna
Justyna Kornat Tum  41
99 – 100 Łęczyca

Przewodniczący Komisji

Dyrektor ZDP w Łęczycy

Paweł Wołoszyn

 

 

 

 

Łęczyca, dnia 24.09.2014r


Informacja

Kierownik PCPR w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego w PCPR w Łęczycy została wybrana Pani Gabriela Budzyńska zamieszkała w Łęczycy.

Pełna treść informacji o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny w PCPR w Łęczycy

Łęczyca, dnia 11.08.2014r


Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
"PRACOWNIK SOCJALNY" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy
znajduje się pod adresem:

Lista kandydatów na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego w PCPR w Łęczycy

Łęczyca, dnia 29.07.2014r


Informacja

Zarząd Powiatu Łęczyckiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy  została wybrana Pani Anna Olczak, zamieszkała w Łęczycy.

Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dnia 22.07.2014r


Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy
znajduje się pod adresem:

Lista kandydatów na wolne stanowisko kierownika PCPR w Łęczycy

Łęczyca, dnia 18.07.2014r


Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
PODINSPEKTORA w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Łęczycy

Starosta Łęczycki informuje, że w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Arnolda z podjęcia zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Wydziale AB wybrano następnego kandydata - Pana Krzysztofa Piekarka, który spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną i wskazany do zatrudnienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie zawodowe i znajomość przepisów prawa budowlanego pozwalają sądzić, że jest to odpowiedni kandydat na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

Łęczyca, dnia 16.05.2014


Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

PODINSPEKTOR w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Łęczycy

 

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tadeusz Arnold zamieszkały w Łęczycy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tadeusz Arnold Pan Tadeusz Arnold  odbył studia magisterskie na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa.  Posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uczestniczył w tworzeniu wniosków związanych z przygotowaniem inwestycji budowlanych mając do czynienia zarówno z urzędami administracji publicznej, instytucjami i projektantami.

Doświadczenie zawodowe i znajomość przepisów prawa budowlanego pozwalają sądzić, że jest to dobry kandydat na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

Łęczyca, dnia 6.05.2014


Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
Głównego Księgowego w ZSMR im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Pawłowska zamieszkała w Topoli Szlacheckiej 25, 99-100 Łęczyca.

Pełna treść informacji o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w ZSMR im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku.

Piątek, dnia 24.04.2014r.


LISTA KANDYDATÓW

spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko pracy
PODINSPEKTOR
w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

Lista kandydatów na wolne stanowisko w wydziale AB

Łęczyca, dnia 17.04.2014


Informacja
o wynikach naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

Po weryfikacji złożonych ofert aplikacyjnych komisja unieważnia nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku z powodu braków formalnych oraz niespełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Pełna treść informacji o unieważnieniu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w ZSMR w Piątku

Łęczyca, dnia 07.03.2014


Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

INFORMATYK

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został  wybrany Pan Krzysztof Kaźmierski zam. w miejscowości Tum.

 

Pełna treść informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

Łęczyca, dnia 20.11.2013


Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewelina Jeżak zam. w miejscowości Bugaj.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji

Łęczyca, dnia 18.11.2013


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko pracy
INFORMATYK
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

 

Pełna treść listy kandydatów

Łęczyca, dn. 8.11.2013

 


 

 

LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko pracy
MŁODSZY REFERENT
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Referat Rejestracji Pojazdów
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

Pełna treść listy kandydatów

Łęczyca, dn. 8.11.2013


INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko Kierownika PCPR w Łęczycy


Zarząd Powiatu Łęczyckiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy została wybrana Pani Iwona Zielińska, zamieszkała w Witonii.

 Pełna treść informacji o wynikach naboru na stanowisko kierownika PCPR

Łęczyca, dn. 31.10.2013


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KIEROWNIKA ZESPOŁU REHABILITACYJNEGO
Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Zofia Walczak, zamieszkała w Nowym Gaju

 Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dn. 28.10.2013

 


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne
na stanowisko
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy

 

 Pełna treść listy kandydatów na kierownika PCPR

Łęczyca, dn. 24.10.2013


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko pracy
Kierownik Zespołu Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

 

Pełna treść listy kandydatów

Łęczyca, dn. 22.10.2013


Informacja o kunkursie na stanowisko kierownika PCPR

Na podstawie § 2 uchwały Nr 285/2013 z dnia 3 września 2013 r. o ogłoszeniu konkursu na stanowisko kierownika PCPR w Łęczycy informuję, że komisja konkursowa w dniu 24 września 2013 r. podjęła uchwałę o unieważnieniu konkursu na stanowisko kierownika PCPR w łeczycy.

Więcej informacji pod poniższym adresem:

Unieważnienie konkursu na stanowisko kierownika PCPR

Łęczyca, dn. 25.09.3013


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy

 

Pełna treść informacji

 

Łęczyca, dn. 27.05.2013


 

LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne
na stanowisko
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy

 

 Pełna treść informacji

Łęczyca, dn. 23.05.2013


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
kandydatów na stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Karsznicach


PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Łęczyca, dn. 25.07.2012r.


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego DPS w Karsznicach

PEŁNA TREŚĆ LISTY KANDYDATÓW

Łęczyca, dn. 23.07.2012r.


INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko GEODETA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

PEŁNA TREŚC INFORMACJI

Łęczyca, dn. 16.04.2012r.


LISA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Łęczyca, dn. 05.03.2012r.


LISA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Łęczyca, dn. 16.02.2012r.


INFORMACJA O WYNIKCH NABORU
na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI


INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko REFERENTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy
PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Łęczyca, dn. 15.11.2011r.


LISA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy REFERENT w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

PEŁNA TREŚĆ LISTY KANDYDATÓW

Łęczyca, dn. 04.11.2011r.


LISA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Karsznicach

PEŁNA TREŚĆ LISTY KANDYDATÓW

Łęczyca, dn. 04.11.2011r.


INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko INFORMATYKA
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Łęczyca, dn. 29.09.2011r.


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko INFORMATYKA
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

PEŁNA TEŚĆ INFORMACJI

Łęczyca, dn.29.09.2011r.


INFORMACJA O WYNIKCH NABORU
na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI


 

INFORMACJA
o wynikach naboru
na stanowisko MŁODSZY REFERENT
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI 

 


 

INFORMACJA
o wynikach naboru
na stanowisko MŁODSZY REFERENT
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI


 

 


 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko pracy

MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

PEŁNA TREŚĆ LISTY KANDYDATÓW
Na rozmowe kwalifikacyjną zapraszamy 30 czerwca (czwartek)
o godz. 11:00 


LISTA

 

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko pracy

MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  

PEŁNA TREŚĆ LISTY KANDYDATÓW

 Na rozmowe kwalifikacyjną zapraszamy 30 czerwca (czwartek)
o godz. 13:30 

 


 

 

Stemplew 20.09.2010r.


 


 

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU


 

REFERENT DO SPRAW KSIEGOWOŚCI

(stanowisko pracy)


 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie


 


 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

został/a wybrany/a Pan/i LIDIA KUNICKA


 

zamieszkały/a w BRONÓWEK 8, 99-220 WARTKOWICE


 


 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

           Pani Lidia Kunicka została jednogłośnie wybrana przez komisję ponieważ spełniała wszystkie wymagania kwalifikacyjne. Zna zagadnienia, posiada umiejętności i wymagane doświadczenie zawodowe do pracy na wyżej wymienionym stanowisku pracy.

Pozostałe kandydatki nie spełniały określonych w ogłoszeniu wymagań.

ANDRZEJ ZIELONKA


 


 

Łęczyca dnia 02.07.2010 r.

INFORMACJA

o wynikach naboru

na stanowisko MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i gospodarki Nieruchomościami

 

 

Informacja o wynikach naboru

 


 Łęczyca, dnia 23 czerwca 2010 r.

 LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

                Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Mirosław Schmidt zam. w Siedlcu

2. Aleksandra Pabin zam. w miejscowości Ksawerówek


 

                                                                                                              Piątek, dnia 04 marca 2010 roku 

INFORMACJA
o wynikach naboru

Główny księgowy

w CKP

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybarana Pani Małgorzata Kołakowska zamieszkała w Łeczycy

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne i wykazała się dużą wiedzą z zakresu księgowosci budżetowej.

                                                             

                                                           Dyrektor CKP

                                                             Leszek Sobieraj


 

Piątek, dnia 23 lutego 2010 roku 

 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego

etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Małgorzata Kołakowska zam. 99-100 Łęczyca

  2. Marlena Florczak zam. 99-100 Łęczyca , Kolonia-Łęka

  3. Elżbieta Pawłowska zam. 99-120 Piątek

  4. Marta Urbanek zam. 99-120 Piątek

  5. Sylwia Miszczak zam. 99-120-Piątek , Górki Pęcławskie

 

Sprostowanie do ogłoszenia

w sprawie naboru na stanowisko Główny Księgowy.

- naboru dokonuje się na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 roku Dz. U. Nr. 223 poz. 1458 z póĄn. zm.

- ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku Nr. 101 poz 926 z póĄn. zm.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Piątku

mgr inż. Leszek Sobieraj

 

 


 

Łęczyca, dnia 17 grudnia 2009r.

 


 

INFORMACJA O WYNKIACH NABORU

KIEROWNIK ZESPOŁU REHABILITACYJNEGO

 

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

 

 


 

 

 

Łęczyca, 03-11-2009


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

na stanowisko sekretarza szkoły

w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko sekretarza szkoły,  zostanie zatrudniona Pani Maria Kicińska zamieszkała w Piątku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Kicińska spełnia wszystkie wymagania formalne, wykazując się wysoką wiedzą merytoryczną i doświadczeniem.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy

Jerzy Szymczak

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko sekretarza szkoły

w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy zakwalifikowało się ośmiu kandydatów, którzy spełniają wymagania

formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Lewińska Monika

Łęczyca

2

Barylska Agnieszka

Tum

3

Geraga Anna

Ozorków

4

Kicińska Maria

Piątek

5

Anna Borsiak

Gajew

6

Agnieszka Miecińska

Łęczyca

7

Frątczak Agnieszka

Góra Św. Małgorzaty

8

Wasiak Anna

Witonia

 

                                                                   Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy

                                                              Jerzy Szymczak

 


  

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko -   Informatyk

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

                     

 

 

 

                        Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował  się Pan Mariusz Karolak zamieszkały w miejscowości Czerników, który spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 


 

  

INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko  INSPEKTORA  w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęczycy  (1/2 etatu)

  

 

            Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Zbigniew  Piętera zamieszkały w Łodzi.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrany kandydat   spełnił   wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.    

Posiada wskazane w ogłoszeniu wykształcenie, doświadczenie zawodowe a także  wiedzę           z zakresu  przyznawania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin oraz uzgadniania dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji w zakresie rekultywacji gruntów oraz niezbędną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego w samorządzie.

 

 


  

INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko młodszego referenta 

Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

w Referacie Rejestracji Pojazdów

   

    Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiskozostała wybrana Pani Katarzyna Sieroń zam. w Łęczycy.  

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Wybrana kandydatka spełniała wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu   
o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania wydziału. 

 

 

INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko młodszego referenta 

Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

w Referacie Wydawania Uprawnień
 

  Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiskozostała wybrana Pani Katarzyna Kwapkowska  zam. w Łęczycy.

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrana kandydatka spełniała wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu  
o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania wydziału.  

 

 

 

 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko INSPEKTORA w Wydziale  

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                       

                        Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się Pan  Zbigniew Piętera, zamieszkały w Łodzi.

 

 

 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne
na wolne  stanowisko pracy

  MŁODSZY  R E F E R E N T

w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

w Referacie Rejestracji Pojazdów

                       

                        Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1.            Katarzyna Sieroń     zam. w Łęczycy

2.            Halina Kacprzak      zam. w Błoniu

 

 

 

 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

  na wolne  stanowisko pracy

           MŁODSZY  R E F E R E N T

w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

w Referacie Wydawania Uprawnień

                       

                        Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1.            Michał Firadza                         zam. w Krośniewicach

2.            Katarzyna Kwapkowska        zam. w Łęczycy

3.            Halina Kacprzak                  zam. w Błoniu

 

  


INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko  Zastępca Kierownika  w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

   

            Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na w/w stanowisko został wybrany Pan Piotr Skonieczka zamieszkały w Łęczycy.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrany kandydat   spełnił   wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.   

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłowe wykonywanie

 

 pracy na proponowanym stanowisku. Posiada wskazane w ogłoszeniu wykształcenie,

 

doświadczenie zawodowe a także  wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego

 

oraz znajomość  znajomością zagadnień zakresie pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza,

 

gospodarki wodnej.

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  uzyskał  akceptację komisji do podjęcia

pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału ROS.

 

 


  

INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

 

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Kowalczyk.

 

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrana  kandydatka   spełniła  wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.   

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłowe wykonywanie

pracy na proponowanym stanowisku. Posiada wskazane w ogłoszeniu wykształcenie, doświadczenie zawodowe,
a także  wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz znajomość procedur przetargowych.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  uzyskała  akceptację komisji do podjęcia pracy na stanowisku młodszego referenta

 

 


 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko Zastępca Kierownika Wydziału

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnegoetapu rekrutacji zakwalifikował się Pan  Piotr  Skonieczka, zamieszkały w Łęczycy.

 


 

 

Lista
kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

                        

                        Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1.            Monika Michałowska

2.            Paulina Kowalczyk

 


 

 

 

INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

          Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został  wybrany Pan   Michał Pacholski zamieszkały w Łęczycy.

  

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrany  kandydat   spełnił  wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.   

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłowe wykonywanie pracy na proponowanym stanowisku. Posiada wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe  a także umiejętność obsługi urządzeń biurowych .

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat  uzyskał  akceptację komisji do podjęcia pracy na stanowisku młodszego referenta.

 

 

 

 


 

 

 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                     

 

 

 

                        Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się Pan  Michał Pacholski, zamieszkały w Łęczycy.

 


 

Starosta Łęczycki informuje,

że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów, została wybrana Pani  Ewa Wielec zamieszkała w Łęczycy.

Kandydatka  spełniała  wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.    

Stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną, na której wyczerpująco i kompetentnie odpowiedziała na zadane jej pytania.

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia na stanowisko

 

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

 

  

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

 Dominika Kowalska, zamieszkała  w Byszewie

 

 

Uzasadnienie wyboru:

            Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pani Kowalska posiada kwalifikacje i predyspozycje do pełnienia funkcji referenta w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.   

 

Łęczyca, 22.04.2008r.

 


                        Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy     

 

Kierownik Działu Gospodarczo - Administracyjnego

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Justyna Wojciechowska, zamieszkała w Grabowie, spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu   o naborze.

Łęczyca, 7  marca 2008r.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy   

mgr Grażyna Lipińska                                           


 

WYNIKI  NABORU  NA  STANOWISKO

Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzienie

w Łęczycy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy  została wybrana

                                              Pani    Jolanta Pawlak, zam. w Łęczycy

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Jolantę Pawlak, która  spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy. Posiada wykształcenie pracownik socjalny oraz wymagany  co najmniej dwu-letni staż pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Jolanta Pawlak wykazała się szeroką wiedzą i znajomością zagadnień dotyczących pracy  na stanowisku pracownika socjalnego , obsługi programu SI POMOST, a także   posiada stopień niepełnosprawności.

                                                                                             p. o. Kierownika

                                                                                           Iwona Zielińska

 


 

 

WYNIKI    NABORU  NA STANOWISKO

REFERENT

W POWIATOWYM ZESPOLE  DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Informujemy, w wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   została wybrana

Pani    Marta Niedomagała, Pociecha, gm. Grabów

Uzasadnienie wyboru:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent w Zespole Orzekania o Niepełnosprawności dokumenty aplikacyjne złożyło 25 osób. Dziewięć z nich nie  spełniło wymagań formalnych.

Pani Marta Niedomagała  spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Posiada wykształcenie średnie  oraz wymagany  staż pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Marta Niedomagała  wykazała się szeroką wiedzą  i znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, a także z zakresu wiedzy fachowej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku referenta.

                                                                                                             p. o. Kierownika

                                                                                                             Iwona Zielińska

 

 

 

 

 


                                                                   INFORMACJA

 

O WYNIKACH  NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

w Domu Pomocy Społecznej

w Karsznicach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Wąsiołek zamieszkała w Ozorkowie.

 

Uzasadnienie wyboru

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono jednego kandydata,  Panią Magdalenę Wąsiołek. Kandydat wykazał się niezbędnym doświadczeniem, znajomością przepisów o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego, łatwością kontaktu bezpośredniego i umiejętnościami negocjacyjnymi, a także chęcią dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

  


                                     

 

INFORMACJA
o wynikach naboru

   na stanowisko MŁODSZY REFERENT

           w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

          Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Bożena Sobińska zamieszkała w Grabowie.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrana  kandydatka  spełniała  wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.    Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania wydziału,  doświadczeniem zawodowym, a także umiejętnością obsługi urządzeń biurowych.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  uzyskała akceptację  komisji do podjęcia pracy na stanowisku młodszego referenta.

 


 

 

WYNIKII NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO

REFERENT W POWIATOWYM ZESPOLE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy 99-100 ul. Kilińskiego 4

  1. Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

  2. Wynik naboru:

Jolanta Wawrzyniak zam. w Łęczycy

  1. Uzasadnienie wyboru:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent w Zespole Orzekania o Niepełnosprawności dokumenty aplikacyjne złożyło 11 osób. Dziewięć z nich spełniło wymagania formalne.

Pani Jolanta Wawrzyniak spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Posiada wykształcenie wyższe oraz wymagany co najmniej dwu-letni staż pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Jolanta Wawrzyniak wykazała się szeroką wiedzą i znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, a także z zakresu wiedzy fachowej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku referenta.

 

                                                                                                                    p. o. Kierownika

                                                                                                                    Iwona Zielińska

 


 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                     

                         Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  

1.      Adam Matusiak                                         Kutno

2.      Bożena Sobińska                                       Grabów

  


 

LISTA

kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko

 

Informatyka    w    Wydziale

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

        

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy    I N F O R M A T Y K    w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokumenty aplikacyjne przesłał  jeden kandydat  - nie spełniał jednak wymagań zawartych w ogłoszeniu.

Na tym procedurę naboru zakończono.

 


 

INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko referenta w Wydziale

Geodezji Kartografi Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Starosta Łęczycki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Wojdyła zamieszkał w Topoli Katowej.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrany kandydatk jako jedyna spełniał wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania wydziału oraz zakresem wiedzy fachowej potrzebnej do wykonywania pracy na stanowisku  referenta.

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rekrutacyjną.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Tarczyński dnia 23 październik 2017
Informacja opublikowana przez:
  Kamil Królak dnia 7 marzec 2007 godz. 17:06
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Tarczyński dnia 23 październik 2017 godz. 15:13
Liczba odsłon:
  34478 od 7 marzec 2007 godz. 17:06  (średnio 6.47 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl