0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » PORADNIE I OŚRODKI » SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w STEMPLEWIE


I.                    Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie, w skład którego wchodzą:

1.      Szkoła Podstawowa

Klasy I - VI dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

i dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym

i znacznym ( klasy  "Szkoły Życia" )

2.      Gimnazjum:

Klasy I- III dla młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim

Klasy I- III dla młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym

3.      Zasadnicza Szkoła Zawodowa: klasy I - III dla młodzieży upośledzonej

      w stopniu lekkim kształcąca  w zawodach : kucharz małej gastronomii, piekarz, malarz-

            tapeciarz, murarz, ślusarz, rolnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 4.    Szkoła Przysposabiająca do Pracy : klasy I - II - III dla młodzieży upośledzonej

      w stopniu umiarkowanym i znacznym

5.      Grupy i jednostki upośledzone w stopniu głębokim - zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

6.      Internat dla wychowanków SOSW.

7.      Nauczanie indywidualne.

 

 

 

 

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Łęczycki.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad SOSW w Stemplewie jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

Obsługę finansową placówki prowadzi księgowość w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie nr 35, 99 - 140 Świnice Warckie

Tel. ( 063 ) 288- 11-06, 288-11-07

 

 

II.

Adres: Stemplew 35, 99- 140 Świnice Warckie

            Tel./fax ( 063 ) 288 - 11 - 06, 288 - 11- 07

            NIP 668-11-34-666

            REGON 001023813

 www.soswstemplew.com   , e- mail : sosw.az.stemplew@wp.pl

 

III.

Dyrektor SOSW w Stemplewie - mgr Andrzej Zielonka

Wicedyrektor - mgr Anna Bryzgalska

Kierownik Internatu - mgr Piotr Łukasiewicz 

 

 

IV.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie jest placówką nieferyjną - działającą przez cały rok kalendarzowy.

 Zajęcia prowadzi zgodnie z rozporządzeniem   MENiS w sprawie ramowego planu nauczania.

Sekretariat Ośrodka jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 - 15 00.

 

V.

 

Nabór uczniów do poszczególnych typów szkół w Ośrodku odbywa się na podstawie skierowania Starosty Powiatu Łęczyckiego wydanego na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i podania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

 

VI.

 

Ośrodek prowadzi pełną dokumentację przebywających w nim wychowanków oraz  pracowników: księga uczniów, teczki akt osobowych, rejestr wydanych zaświadczeń, legitymacji, druków ścisłego zarachowania itp.

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 11:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Wydział owiaty dnia 6 listopad 2009 godz. 12:15
Liczba odsłon:
  12280 od 23 kwiecień 2004 godz. 11:02  (średnio 2.67 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl