0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA » Zasady udzielania NPP


Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana według kolejności zgłoszeń. (Radca prawny/adwokat udzielający pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów).

Radca prawny/adwokat może:

 • przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. spraw z zakresu prawa celnego,
 3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Radca prawny/adwokat nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W karcie nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszcza się dane dotyczące:

 1. formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. dziedziny prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej;
 3. formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej;
 4. czasu poświęconego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Za zgodą osoby uprawnionej, odnotowuje się również dane zbiorcze dotyczące:

 1. wieku;
 2. płci;
 3. wykształcenia;
 4. średniego miesięcznego dochodu;
 5. liczby członków gospodarstwa domowego;
 6. miejsca zamieszkania;
 7. posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Załączniki

KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Piotr Lewandowski [informatyk] dnia 31 grudzień 2015
Informacja opublikowana przez:
  Piotr Lewandowski dnia 31 grudzień 2015 godz. 08:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Lewandowski dnia 31 grudzień 2015 godz. 10:49
Liczba odsłon:
  2110 od 31 grudzień 2015 godz. 08:41  (średnio 2.27 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl