0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA » Informacje, ogłoszenia


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

zlokalizowane przy ul. Kaliskiej 13 w Łęczycy  w dniu

2 stycznia 2018 r. (wtorek)  będą  nieczynne

      Za utrudnienia przepraszamy.

Łęczyca 14.12.2017


Uchwała Nr 322/2017 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2018 roku.

Pełna treść Uchwały Nr 322/2017 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Łęczyca 01.12.2017


 OGŁOSZENIE 
o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2018 roku.

Pełna treść ogłoszenia o wyniku otwartego konkursu

Łęczyca 30.11.2017


 Uchwała Nr 318 / 2017 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 14.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2018 roku.

Treść uchwały Nr 318 / 2017 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 14.11.2017 r.

Łęczyca 16.11.2017


Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Łęczyckiego z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej wykonującej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Łęczyckiego z dnia 27 października 2017 r.

Formularz Zgłoszeniowy

Łęczyca 27.10.2017


 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Łęczyckiego ogłasza otwarty konkurs oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Uchwała Nr 308/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2018 roku


Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz hormongramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2018 roku


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

zlokalizowane przy ul. Kaliskiej 13 w Łęczycy w dniu

2 maja 2017 r. (wtorek) - będą nieczynne

20 maja 2017 r. (sobota) - będą czynne w godz. 8.00- 16.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Łęczyca 26.04.2017


OGŁOSZENIE 
o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia o wyniku otwartego konkursu


Uchwała Nr 216/2016 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 09.11.2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złozone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Łęczyckim w 2017 roku.


Pełna treść uchwały Nr 216/2016 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 9 listopada 2016 r.


Ogłoszenie  o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie Łęczyckim w 2017 roku.

Pełna treść pisma: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2017 roku


Uchwała Nr 205/2016 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 19.10.2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego  prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2017 roku

Uchwała Nr 205/2016 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 19.10.2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 205/2016 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 19.10.2016 roku


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

zlokalizowane przy ul. Kaliskiej 13 w Łęczycy  w dniach:

  • 1 października 2016  r. (sobota)  -  będą czynne w godz. 7.30- 14.30,
  • 31 października 2016 r. (poniedziałek)  będą  nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zarządzenie Nr 34 / 2016 Starosty Łęczyckiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: wskazania powiatowego lokalu, w którym będą usytułowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powieci


Wyniki otwartego konkursu ofert - nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku 


Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2016 roku

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Łęczyckiego w dniu 18.11.2015 roku otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim w 2016 roku, zwracamy się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późń. zm.) z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków komisji opiniującej oferty złożone w powyższym postępowaniu konkursowym.

Do składu Komisji Konkursowej zostanie wybranych 2 przedstawicieli z pośród zgłoszonych przez w/w organizacje kandydatów, którzy nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (link do formularza poniżej) i przesłanie go do dnia 30 listopada 2015 r. na adres Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca. Formularz można złożyć również osobiście w Sekretariacie tut. Urzędu, jak również przesłać na adres e-mail: sekretariat@leczyca.pl.

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Łęczyckiego.

Wszystkie informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwa Powiatowego w Łęczycy w zakładce BEZPŁATNA POMOC PRAWNA.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

Łęczyca 19.11.2015


Uchwała Zarządu Powiatu Łęczyckiego nr 114/2015 z 18.11.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powieci

Treść ogłoszenia - Załącznik nr1 do uchwały 114/2015 z 18.11.2015 Zarządu Powiatu Łęczyckiego

Łęczyca 18.11.2015


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Łęczycki będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Łęczycki ustalił punkty pomocy prawnej zlokalizowane w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 dla:

  1. Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
  2. Organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. 

Zarządzenie Starosty Łęczyckiego w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyckim

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Łęczyca 22.10.2015Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Tarczyński dnia 14 grudzień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Piotr Lewandowski dnia 31 grudzień 2015 godz. 08:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Tarczyński dnia 14 grudzień 2017 godz. 14:21
Liczba odsłon:
  5747 od 31 grudzień 2015 godz. 08:05  (średnio 4.41 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl