0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE » Oświadczenia majątkowe » 2009 rok


  Aby obejrzeć oświadczenie majątkowe - kliknij na inicjały imiena i nazwisko w kolumnie "oświadczenia" w poniższej tabeli:

lp

stanowisko funkcyjne

imię i nazwisko

oświadczenie

1

Starosta

Wojciech Zdziarski

 Wojciech Zdziarski

2

Przewodniczący Rady

Sławomir Biniewicz

Sławomir Biniewicz 

Sławomir Biniewicz - koniec kadencji

3

Wicestarosta

Janusz Mielczarek

Janusz Mielczarek 

4

Sekretarz Powiatu

Ireneusz Barański

Ireneusz Barański 

5

Skarbnik Powiatu

Renata Wilińska

 Renata Wilińska

6

Dyrektor ZOZ w Łęczycy

Andrzej Pietruszka

Andrzej Pietruszka 

7

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

Lidia Zięba

Lidia Zięba 

8

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy

Iwona Zielińska

Iwona Zielińska 

9

Dyrektor DPS w Łęczycy

Grażyna Lipińska

Grażyna Lipińska 

10

Dyrektor DPS w Karsznicach

Przemysław Grabarczyk

 

Przemysław Grabarczyk

11

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łeczycy

Teresa Kubas

Teresa Kubas 

12

Dyrektor ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy

Andrzej Saganiak

Andrzej Saganiak 

13

Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy

Joanna Wdowiak

Joanna Wdowiak 

14

Dyrektor ZSZ Nr 1 w Łęczycy

Jarosław Świtoń

Jarosław Świtoń 

15

Dyrektor SOSW w Stemplewie

Andrzej Zielonka

Andrzej Zielonka 

16

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy

Elżbieta Wencel

Elżbieta Wencel 

17

Dyrektor SOSW w Łęczycy

Jerzy Szymczak 

Jerzy Szymczak 

18

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy

 Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska 

19

Kierowniki Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Łęczycy

 Małgorzata Gosik

Małgorzata Gosik 

20

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

Henryk Sudoł

Henryk Sudoł 

21

Kierownik w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Jadwiga Frątczak 

Jadwiga Frątczak 

22

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

 Leszek Sobieraj

Leszek Sobieraj 

23

Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury

Aniela Głodek

 Aniela Głodek

24

Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Piotr Jabłoński

Piotr Jabłoński 

25

Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Anna Pijewska

Anna Pijewska 

26

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Edward Banasik 

Edward Banasik 

27

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy 

Zofia Miarka

Zofia Miarka 

28

Zastępca Kierownika w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

 Sylwia Fabich

Sylwia Fabich 

29

Zastępca Dyrektora w PUP w Łęczycy

Andrzej Jastrzębski

Andrzej Jastrzębski 

30

Podinspektor  w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Mariola Rosiak

 Mariola Rosiak

31

Dyrektor Zespołu Jednostek Budżetowych

Anna Kupisz

Anna Kupisz 

32

Kierownik PINB w Łęczycy

Włodzimierz Tomczak

Włodzimierz Tomczak 

33

Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Piotr Skonieczka

Piotr Skonieczka 

34

Podinspektor  w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Wioletta Kasica

Wioletta Kasica 

35

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy

Marek Gralak 

Marek Gralak 

36

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Wojciech Frankowski 

Wojciech Frankowski 

37

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Kamil Królak dnia 12 maj 2010 godz. 09:57
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Morawski dnia 31 maj 2011 godz. 11:50
Liczba odsłon:
  8192 od 12 maj 2010 godz. 09:57  (średnio 3.19 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl